Financiering & Subsidies

Het regelen van een financiering is een vak op zich. Steeds meer ondernemers realiseren zich dat en zoeken begeleiding door een expert. Een onafhankelijke adviseur kan vooraf inschatten waar de obstakels liggen en daarop anticiperen.

Veelzijdig vreemd vermogen
Loket Duurzaam heeft een exclusieve samenwerking met een grote financiële partner. Het gaat hierbij om een in 2001 opgerichte financiële adviesorganisatie die zich, als enige in Nederland, heeft gespecialiseerd in het aantrekken van vreemd vermogen voor onze opdrachtgevers. Door haar landelijke positie en haar vele begeleide transacties zijn wij in staat meer kanalen open te breken voor financieringen. Dus kunnen wij u, naast de algemene banken, ook alternatieve financieringspartijen aanbieden. U kunt hierbij denken aan landelijke investeringsfondsen, regionale investeerders, crowdfunding, leasing, factoring en tal van andere opties.

Subsidies

De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om in 2050 te komen tot een geheel duurzame energievoorziening. Deze ambitie vraagt een inspanning van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Om deze doelstelling te realiseren verstrekken verschillende Ministeries, Overheidsinstanties, Provincies en de Europese Unie subsidies.

Brede ervaring
De afgelopen jaren hebben wij al uitgebreide ervaring opgedaan met energieprojecten op diverse terreinen. Voor een breed scala aan projecten verzorgden wij de subsidietrajecten. Onder andere op het gebied van wind- en zonne-energie, energiebesparing, biomassavergisting en -verbranding. Deze projecten variëren van relatief eenvoudige investeringen tot complexe ontwikkeling en bouw van bio-energie centrales. Bij een project combineren we technisch en juridisch inzicht, bedrijfseconomische kennis en planmatige aanpak.

Groot pakket aan financiële mogelijkheden
Subsidies zijn van cruciaal belang voor het slagen van een Duurzaam Energie project. Voor energieprojecten is vanuit Loket Duurzaam een breed pakket aan subsidies en andere (financiële) voordelen beschikbaar:

  • Investeringssubsidies.
  • Groenfinanciering en kredieten.
  • Exploitatiesubsidies.
  • Fiscale voordelen.
  • Haalbaarheid, samenwerking, onderzoek en ontwikkeling.

De meest optimale combinatie van subsidies en andere voordelen
Als geen ander weten wij voor elk project de meest optimale combinatie van subsidies en andere voordelen te benutten. Het “stapelen” van subsidies is echter aan een aantal (Europese) voorwaarden gebonden en is afhankelijk van de projectomstandigheden.

Begeleiding van plan tot praktijk
Bij een project maken onze adviseurs voor u een subsidieanalyse. Vervolgens loodsen wij uw project door de verschillende aanvraagtrajecten, tussenrapportages, projectadministratie en financiële afhandeling heen. Ook begeleiden wij u bij het voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de subsidieverlening.

Neem contact op!