Loket Duurzaam & SNN projecten

Aanleiding SNN projecten

Loket Duurzaam wordt steeds vaker ingeroepen om bedrijfsprocessen door te meten en te inventariseren op welke wijze bedrijven meer CO2 neutraal kunnen produceren. Hierbij is het nodig om de financiële besparingen duidelijk in beeld te brengen bij de klant.

Dit proces dient binnen de organisatie op een professionele wijze opgezet te gaan worden. Daarnaast zal er binnen de inventarisatie van projecten meer kennis aangewend moeten worden op het gebied van het doormeten en analyseren van energieprocessen bij bedrijven. Om dit te kunnen realiseren is er kennis van een specialist nodig die Loket Duurzaam hier mee helpt.

 

Beoogde resultaatLoket Duurzaam Connect

Doordat de kwaliteit van de dienstverlening die Loket Duurzaam beoogt op een professioneel niveau wordt aangeleverd zal Loket Duurzaam bij huidige opdrachtgevers betere resultaten kunnen overleggen en gaan er meer bedrijven de expertise van Loket Duurzaam inroepen.

  • We willen voor onze partners meer een key-partner worden i.p.v. een intermediair
  • We willen kunnen investeren in langere klantrelaties door meer diensten (kennis te leveren) op verschillende vlakken.
  • We willen voor onze opdrachtgevers een onmisbare schakel worden tussen hen en hun klanten

Loket Duurzaam connect

Beoogde ondernemersactiviteiten

Loket Duurzaam onderzoekt op meerdere gebieden de verduurzamingsmogelijkheden en verdienmodellen voor bedrijven. Doordat Loket Duurzaam de afgelopen tijd een steeds groter netwerk qua bedrijven en contactpersonen heeft opgedaan, worden de diensten van Loket Duurzaam veelal afgenomen door partijen die rendabele maatregelen m.b.t. verduurzaming op de markt brengen.

Loket Duurzaam treedt door haar kennis en kunde en vooral haar brede netwerk vaak als adviserende en acquirerende partij op voor deze partijen.

 

ConcreetWij leveren nieuwe klanten aan, geven we advies op het gebied van marketing en sales strategie, we geven trainingen aan medewerkers (communicatie) en rekenen de verduurzamingsmaatregelen door. Ook zoeken we doorlopend de meest rendabele financieringsmogelijkheden in de markt voor beoogde verduurzamingsdoelen.”

 

Specialist inhuren

De ingehuurde kennis zal er binnen loket duurzaam toe bijdragen dat er aanmerkelijk meer know how komt op het gebied van bedrijfsprocessen m.b.t. energieverbruik. Ook zal er meer kennis toegevoegd m.b.t. het berekenen van CO2 uitstoot en de financiële onderbouwing van verduurzamingsprojecten.

Er zal een professionele aanpak van het proces ontwikkelt en geïmplementeerd worden binnen de organisatie. Hiervoor is het verkrijgen van de specifieke kennis die de gedetacheerde hooggekwalificeerde medewerker met zich meebrengt essentieel.

Het inhuren van deze medewerker gaat loket duurzaam met name op het gebied van CO2 reductie adviezen, het doormeten en inzichtelijk maken van bedrijfsprocessen en deze financieel toelichten een enorme waarde toevoeging geven ten behoeve van haar klanten.

Loket Duurzaam helpt direct

Neem contact op

[ssba]