Vereniging van eigenaren

Altijd een optimaal advies over de besparingsmogelijkheden binnen uw appartementencomplex

Loket Duurzaam is de ideale besparingspartner voor uw VvE. Afhankelijk van de wensen en behoeften van uw VvE brengen wij in kaart wat voor uw VvE de meest profijtelijke collectieve energiebesparende of energieopwekkende maatregelen zijn. Zoals isolatie, installatie, zonnepanelen, zonneboilers en meer. En vooral ook: hoeveel geld uw VvE hiermee kan besparen.

Dat inzicht stellen wij samen op basis van het jaarverbruik van uw VvE, een analyse van de splitsingsakte, een vooraf ingevulde vragenlijst en een opnamebezoek aan uw appartementencomplex.

Géén verhoging maandelijkse bijdrage
Met de verduurzaming van uw appartementencomplex profiteert u na uitvoering al direct de eerste maand van zowel een waardevermeerdering van de appartementen als een duurzame energiehuishouding en dus lagere energiekosten.

Van groot belang is daarbij te benadrukken dat de eigenaren van de appartementen en dus de leden van de VvE niet extra financieel hoeven bij te dragen aan de verduurzaming. Zij voldoen de rente en aflossing vanuit de al bestaande servicekosten omdat deze precies opwegen tegen de bereikte energiebesparing. Het gebouw krijgt dus een kwaliteitsimpuls in zowel uitstraling als energiehuishouding zónder verhoging van de maandelijkse bijdrage.

Ook inzicht op individueel niveau
Willen uw individuele appartementseigenaren een inzicht hebben in de energiebesparende maatregelen voor hun eigen, individuele appartement? Dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op!