Publieke sector

Samen staan we sterker

Loket Duurzaam heeft een ruime ervaring met energiebesparende maatregelen voor VvE’en. Wij werken dagelijks aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Specifiek gericht op de VvE markt en de wijk- en blokaanpak. Uiteraard zoeken wij voortdurend de dialoog en samenwerking met de sector, de overheid, universiteiten, financiële instellingen en belangengroeperingen. De aantrekkelijke doelstelling is energiebesparing meetbaar, tastbaar én haalbaar te maken voor iedereen. Dus ook voor de minst draagkrachtige bewoners binnen de particuliere woningvoorraad.

Integrale aanpak
Loket Duurzaam hanteert hiervoor een succesvolle integrale aanpak. Op basis hiervan nemen wij financiële, technische, juridische, economische en sociaal-psychologische drempels weg die het investeren in energiebesparende maatregelen en duurzaamheid in de weg staan. Denk aan energiecertificaten en maatwerkadviezen, maar ook een specifiek maatwerkadvies voor appartementencomplexen en gemeenschappelijke ruimten.

Succesvolle aanpak

Vanaf 2009 heeft Loket Duurzaam honderden VvE’en en meer dan 6.000 appartementseigenaren van certificaten en maatwerkadviezen voorzien. Provincies en gemeenten kunnen rekenen op een actieve aanpak. Zo hebben onze partners bijvoorbeeld de Energie Garantie ontwikkeld, een instrument voor overheden om financiële drempels bij bewoners verder te kunnen verlagen. Daarnaast zijn onze partners actief betrokken bij de “Blok-voor-Blok aanpakken” van de gemeenten Tilburg, Utrecht en Amsterdam.

 

Neem contact op!