Maatschappelijk vastgoed

Flinke besparingen mogelijk

Gemeenten kunnen flink besparen door verduurzaming van bestaand maatschappelijk vastgoed. Dit blijkt uit recent onderzoek van Deloitte en Agentschap NL. Steeds meer gemeenten in Nederland zien het belang van het verduurzamen van scholen, zorginstellingen, sporthallen, theaters, zwembaden en eigen huisvesting. Ofwel: gemeentelijk vastgoed. Toch is het in de praktijk lastig om het verduurzamen van bestaand maatschappelijk vastgoed te realiseren. Eén van de grootste belemmeringen zijn de investeringskosten. En juist op dat onderdeel is Loket Duurzaam uw partner.

Verduurzamen zorginstellingen

De zorgsector kan per jaar tot 25% energie besparen. Dat is ruim 115 miljoen per jaar. Een stevige uitspraak, vindt u niet? Toch blijkt uit onderzoek van TNO dat het geen onzin is.

Nu rijst de vraag waarom de mogelijkheden om energie(kosten) te besparen niet worden benut. Daar zijn verschillende redenen voor te benoemen. Eén van de belangrijkste is: er staan belangrijkere zaken op de agenda. En dat is terecht: uw patiënten en cliënten gaan voor. Daarom helpen wij u bij het verduurzamen van uw gebouw op een manier die bij u past.

Energie besparen en geld overhouden
Energie besparen én geld overhouden? Dat klinkt als een fabeltje. Toch gaat het ‘gewoon’ om logisch nadenken, maar op een andere manier. Een ESCo is een bewezen techniek en Loket Duurzaam  is uw betrouwbare partner.

ESCo: uw duurzame uitbesteding aan Loket Duurzaam
ESCo staat voor Energy Service Company. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij. Met als doel substantieel op energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in installaties e.d. en de eigen organisatie te ontlasten. Loket Duurzaam  is dé partner om uw ESCo aan uit te besteden.

Jaren geleden zagen wij dat het verduurzamen van zorginstellingen niet van de grond kwam door een verschil van inzicht tussen huurder en verhuurder. Het gaat dan om tegengestelde belangen. U wilt meer comfort en lagere (energie)kosten. De eigenaar van het gebouw wil geen risico lopen door extra investeringen te doen. Een ESCo lost dit probleem op door kennis en financiële middelen in te brengen. Bovendien garanderen wij een energiebesparing die voor alle betrokkenen alleen maar voordelen oplevert.

Energie besparen zonder voorinvestering? Geen probleem
Kiest u voor een ESCo, dan zorgen wij voor een gegarandeerde energiebesparing op basis van een energiebesparingscontract. Hiermee betaalt de investering zichzelf vervolgens terug. Zo is een ESCo een middel om duurzaamheidsdoelstellingen die individueel niet haalbaar zijn, wel te bereiken. Eindelijk kunt u zich richten op het allerbelangrijkste: uw patiënten.

Duurzame onderwijsgebouwen: stap-voor-stap

Bij het verduurzamen van onderwijsgebouwen is er ontzettend veel mogelijk. En daar ligt ook meteen het probleem. Want wat is nu de beste keuze? Loket Duurzaam begrijpt dat scholen niet de kennis én niet de financiële middelen hebben om de beste keuzes te maken. Het gaat vaak om grote bedragen en besluiten voor de lange termijn. En: elke investering in duurzame energie is een investering die u niet kunt doen in uw leerlingen. Daarom beginnen we klein. Loket Duurzaam  neemt een rugzak met kennis mee, wij kiezen voor bewezen technieken en energieoplossingen met toekomst. Zo houdt u zelf de regie en controle en groeit u mee met alle mogelijkheden die er zijn om uw schoolgebouw te verduurzamen.

Frisse scholen
De onderwijssector biedt ontzettend veel kansen voor verduurzaming van vastgoed. Het  energieverbruik op scholen kan vaak flink omlaag en de kwaliteit van het binnenmilieu moet flink omhoog. In 80 procent van de klaslokalen is het CO2-gehalte veel te hoog. Daarnaast kampen veel scholen met een hoge energierekening, vooral te wijten aan een slechte isolatie. Het Frisse Scholenproject van Agentschap NL stimuleert scholen om minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren: isoleren én ventileren.

Een duurzame school zonder voorinvestering
Kiest u voor een ESCo, dan hoeft u niet te kiezen tussen een investering in zonnepanelen of een investering in uw leerlingen. Loket Duurzaam  financiert de meerinvestering in duurzaamheid. Wij zorgen voor een gegarandeerde energiebesparing op basis van een energieprestatiecontract waarmee de investering zichzelf vervolgens terugbetaalt. Zo is een ESCo een middel om duurzaamheidsdoelstellingen die individueel niet haalbaar zijn, wel te bereiken. Eindelijk kunt u zich richten op het allerbelangrijkste doel: uw leerlingen.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

In 2020 moet Nederland 20% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, 20% minder energie verbruiken en 16% duurzame energie opwekken. Kortom, de overheid heeft ambitieuze doelen gesteld. Gemeenten hebben een belangrijke voorloperfunctie bij het behalen van deze doelstellingen. Met het Rijk is afgesproken dat zij jaarlijks 1,5% energie besparen. Veel gemeenten zijn al druk bezig met het verduurzamen van hun vastgoed, waarbij de nadruk vooral ligt op nieuwbouw. Maar wist u dat de kansen vooral liggen in het verduurzamen van bestaand gemeentelijk vastgoed?

Energie én kosten besparen
Naast energie- en CO2-besparing, wordt kostenbesparing steeds belangrijker. Gemeenten moeten slimmer omgaan met de beschikbare financiële middelen voor verduurzaming. Loket Duurzaam helpt u om met hetzelfde geld meer resultaat te bereiken. Om laaghangend én hooghangend fruit te plukken zonder meerinvestering.

 

Neem contact op!