Advies & Begeleiding

Integrale totaalaanpak: in úw belang

Afhankelijk van de wensen en behoeften van uw VvE brengen wij in kaart wat voor uw VvE de meest profijtelijke collectieve energiebesparende of energieopwekkende maatregelen zijn. Zoals isolatie, installatie, zonnepanelen, zonneboilers en meer. En vooral ook: hoeveel geld uw VvE hiermee kan besparen.

Dat inzicht stellen wij samen op basis van het jaarverbruik van uw VvE, een analyse van de splitsingsakte, een vooraf ingevulde vragenlijst en een opnamebezoek aan uw appartementencomplex.

Ook inzicht op individueel niveau
Willen uw individuele appartementseigenaren een inzicht hebben in de energiebesparende maatregelen voor hun eigen, individuele appartement? Dan is dat uiteraard ook mogelijk.

De onderscheidende aanpak

De aanpak van Loket Duurzaam start met een uitgewerkt plan van aanpak en begroting. De focus hierbij ligt op het nadere onderzoek naar de bouwfysische, installatietechnische, de bedrijfseconomische, de financiële en juridische haalbaarheid van de diverse energiebesparende alternatieven. Dit plan presenteren wij aan de ALV van de VvE.

Volledig voorstel
De uitkomsten resulteren in een investeringsvoorstel. Loket Duurzaam neemt de verworven subsidies hierin ook mee. In dit voorstel maken wij de financiële consequenties voor zowel de VvE als voor de eigenaar-bewoners inzichtelijk. Een in samenspraak met het bestuur en de gemeente uitgewerkt (financieel) vangnet kan onderdeel zijn van dit voorstel. Ook dit voorstel presenteren wij aan de ALV van de VvE.

Complete begeleiding
Besluit de ALV tot het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen? Dan kunnen wij desgevraagd en in overleg met de VvE Beheerder het offerte-aanvraagtraject begeleiden, de directievoering en het toezicht op de implementatie verzorgen en het MJOP actualiseren.

Heldere communicatie met alle betrokkenen
Tijdens het traject rapporteren wij regelmatig aan het bestuur en de ALV. Alle betrokkenen zijn dus volledig op de hoogte van de voortgang. Want vertrouwen en steun in de aanpak zijn cruciaal voor het draagvlak en daarmee voor een positief VvE besluit.

Ook actief met grondgebonden woningen
Vanuit de kennis, de ervaring met en het bewezen succes van de begeleiding van VvE’en heeft Loket Duurzaam ook een energieaanpak voor groepen van individuele eigenaar-bewoners van grondgebonden woningen ontwikkeld. Informeert u gerust.

 

Neem contact op!